Aktuální informace

Likvidace plevele

Oznamujeme, že od úterý 9.5.2023 bude na veřejných prostranstvích prováděna likvidace plevele herbicidem Roundup Biaktiv. Tento prostředek je šetrnější k životnímu prostředí a je určen pro ošetřování veřejného prostoru.

Předkládání dokladu o zaplacení místního poplatku

Upozorňujeme uživatele sběrného dvora, že jsou povinni předkládat doklad o zaplacení poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu. Doklad musí mít u sebe každý občan Koryčan a místních částí a majitelé chat a chalup na tomto území, který má povinnost poplatek uhradit. Bez tohoto dokladu nebude odpad odebírán. Z důvodu ochrany osobních údajů není možné propojit databázi Města Koryčany a Technických služeb. Doklad je možné obsluze předložit v originálu, kopii, výpisem z účtu nebo vyfocený do mobilního telefonu. Kopie dokladu nebudeme na sběrném dvoře uchovávat pro další návštěvu SD a je nutné ho mít vždy u sebe pro případnou kontrolu.

Děkujeme za pochopení

Použité pneumatiky zdarma

Město Koryčany podepsalo smlouvu s kolektivním systémem ELTMA na bezplatný zpětný odběr použitých pneumatik. Od 1.6.2021 se na sběrném dvoře budou použité pneumatiky všech rozměrů a typů odebírat v režimu zpětného odběru zdarma. Pneumatiky ve zpětném odběru musí být nepoškozené. Pokud budou pneumatiky na disku, nebo natřené barvou, vápnem, olejem nebo zaplněné betonem či jinou hmotou, nebo rozřezané, nebudou odebírány ve zpětném odběru zdarma a bude účtován poplatek dle platného ceníku.


!!! POZOR  ZMĚNA  !!!!

Vážení zákazníci

  Na základě novely zákona o odpadech a s tím navazujícími skutečnostmi, jsme nuceni s účinností od 1.2.2021 provést změny v přijímání některých odpadů a navýšení cen u některých komodit:

S účinností od 1.2.2021:

nebudeme přijímat na OC žádný stavební a demoliční odpad od občanů okolních obcí

nebudeme přijímat na OC žádný stavební a demoliční odpad od právnických a podnikajících   fyzických osob a obecních úřadů.             

Toto se týká odpadů: 17 01 01 Beton, 17 01 07 Směsná stavební suť, 17 06 04 Izolační materiály, 17 02 01 stavební a demoliční dřevo

Změna ceníku pro občany města Koryčany a místních částí a dále majitele chat a chalup v katastru města Koryčany a místních části:

Stavební suť pouze beton do rozměrů 20×30 cm                         400,- Kč/t

Stavební suť pouze beton nad rozměry 20×30 cm                      450,- Kč/t

Stavební suť směsná (jakákoliv příměs cihel, střešní taška, kameny, zemina, omítka, dlažba, obklady pěnosilikátové tvárnice atd.)                                                          700,- Kč/t

Vaněk Pavel, DiS. – ředitel organizace

                                                            

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální informace