RE- USE BUS

Dne 7.3.2022 na Odpadovém centru v Koryčanech zahájí provoz RE-USE zařízení. RE-USE je v předkladu „znovu použití“ a smyslem tohoto projektu, je dát novou šanci starým věcem. V praxi to vypadá tak, že občan města Koryčany a místních částí přinese na sběrný dvůr věc, které se chce zbavit, ale tato věc by mohla někomu jinému znovu posloužit, udělat radost, či nostalgicky zavzpomínat na časy svého dětství. Obsluha sběrného dvora rozhodne, zda se jedná o odpad, nebo o věc vhodnou do zařízení RE-USE BUS. Tyto věci musí být čisté bez známek napadení parazity či škůdci. Jiný návštěvník sběrného dvora může navštívit naše nové zařízení a za symbolickou cenu si koupit hrníček, či kávovou soupravu, talíře, příbory, obrazy, hračky apod. Výtěžek s tohoto prodeje bude využit na podporu údržby zeleně a zahrady v mateřské škole Koryčany. Provozní doba tohoto zařízení je zatím stanovena na Pondělí a Středu od 10,00 hod do 16,30 hod.

Srdečně Vás zveme na prohlídku našeho autobusu, ve kterém můžete najít staré věci a znovu jim dát novou šanci.

PROVOZNÍ ŘÁD

zařízení RE-USE BUS

„Nová šance pro staré věci“

I. Základní pojmy

1/ Provozovatel RE–USE BUS:

Technické služby města Koryčany, příspěvková organizace

Nádražní 520

76805 Koryčany

IČ 1294104

umístění zařízení: Sběrný dvůr v Odpadovém centru Koryčany, Nádražní 520, Koryčany (dále jen „sběrný dvůr“) na parcele č. 742/1.  

2/ Odpovědná osoba

ředitel Technických služeb města Koryčany, příspěvkové organizace a obsluha sběrného dvora a RE–USE BUS zařízení.

3/ Poskytovatel věci

občan města Koryčany a místních částí, Blišice, Lískovec a Jestřabice, nebo majitel nemovitosti určené k bydlení na území města Koryčany a místních částí, který nabídne a odevzdá věc k opětovnému použití do RE–USE BUS, za podmínek stanovených v provozním řádu.

4/ Příjemce věci

občan města Koryčany a místních částí Blišice, Lískovec a Jestřabice, majitel nemovitosti určené k bydlení na území města Koryčany a místních částí, který přijme věc k opětovnému použití z RE–USE BUS, za podmínek stanovených v provozním řádu.

II. Obecné informace

1/ Systém RE–USE slouží k prodloužení životního cyklu věcem, které končí v popelnicích, kontejneru na velkoobjemový odpad a poté na skládce komunálních odpadů, jen proto, že stávající majitel pro ně již nenašel využití. Tu samou věc však může využít někdo jiný.

Technické služby města Koryčany nabízí občanům možnost, aby se mohli tímto způsobem nepotřebných věcí zbavit, a aby věci mohl ještě někdo využít.

RE–USE BUS zařízení bylo zřízeno proto, aby se umožnilo opětovné použití věcí, kterým se snižuje množství vznikajícího odpadu, zlepšení využitelnosti zdrojů a energie s ohledem na prodloužení životního cyklu věcí.

Systém RE–USE je v souladu se schváleným Plánem odpadového hospodářství města Koryčany s cílem – předcházení vzniku odpadů a omezování jejich množství.

2/ Využitelné věci pro RE-USE BUS jsou zejména:

 • nábytek (židle, stolky, skříňky, křesla)
 • zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky, příbory, sklenice)
 • obrazy, rámy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí strojky,
 • přepravky, bedny, mechanické nářadí, atd.
 • mediální produkty (CD, DVD, videokazety)
 • hračky, sportovní potřeby a vybavení, kola
 • knihy, časopisy
 • kbelíky, zahradní náčiní, zahradní dekorace, doplňky
 • doplňky aut
 • vybavení pro chov domácích zvířat (klece, akvária)
 • funkční elektrozařízení na baterie

Věci musí být předány čisté, ve funkčním stavu a bez zjevného napadení parazity, škůdci nebo infekcemi hub a plísní.

3/ RE–USE BUS nepřijímá

 • jakékoliv elektrozařízení: elektronika, elektrické přístroje a spotřebiče 
 • textilní výrobky, oděvy, obuv a plyšové hračky
 • věci ohrožující či poškozující zdraví zvířat a osob

4/ o přijetí/nepřijetí věcí do zařízení RE-USE BUS má právo rozhodnout, a to i bez udání důvodů, odpovědná osoba (obsluha sběrného dvora).

5/ Provozní doba RE–USE BUS je:

Pondělí:         od 10,00 hod.           do 16,30 hod.

Středa:           od 10,00 hod.           do 16,30 hod

III. Podmínky poskytnutí a převzetí věci

1/ RE-USE BUS slouží jako prostor pro bezúplatné předávání nepotřebných věcí. Odložením věci v RE-USE BUS, ani její následným předáním příjemci nebo likvidací nevzniká poskytovateli nárok na žádnou finanční kompenzaci vůči provozovateli nebo příjemci.

2/ Příjemce věci je povinen se seznámit se stavem přebírané věci a je si vědom, že věc je věcí použitou a nepředá ji za účelem obchodování.

3/ Poskytovatel souhlasí, že po odevzdání věci do RE–USE BUS s ní bude nakládáno v souladu s provozním řádem, zejména že může být za symbolickou úplatu přenechána do užívání příjemci.

3/ Provozovatel RE–USE BUS neodpovídá za škodu či újmu způsobenou na majetku nebo zdraví osob užíváním věcí převzatých v zařízení RE–USE BUS a zároveň neodpovídá za deklarovanou funkčnost věci a nelze tedy po poskytovateli ani po provozovateli zařízení RE–USE BUS požadovat odstranění vad věci či jinou náhradu.

4/ Poskytovatel a příjemce věci je seznámen s tímto provozním řádem a využitím zařízení RE–USE BUS stvrzuje, že provozní řád bere na vědomí a souhlasí s ním.

5/ V případě nezájmu o věc umístěnou poskytovatelem v RE–USE BUS bude věc po marném uplynutí lhůty 1 měsíc odstraněna jako odpad dle příslušné vyhlášky města.

6/ Odpovědná osoba může věc z kapacitních důvodů, nebo v případě znehodnocení věci vnějšími vlivy, odstranit i v dřívějším termínu. 

Koryčanech 1.3.2022

                                                                              Vaněk Pavel, DiS.                                                                                       ředitel příspěvkové organizace                                                 
 

Ceník RE-USE BUS

Co lze odložit a zakoupit?

Drobné předměty částečně poškozené příbory, talířky, hrníčky, šálky, sklenice, plechy, květináče, řemeslné nářadí, dekorace do domácnosti, drobnou bižuterii, hračky, knihy, časopisy, plastové květináčky …..    5 Kč
Drobné předměty
příbory, drobné nádobí, hrnky, plechy, květináče, řemeslné nářadí, dekorace do domácnosti, drobnou bižuterii, hračky, historické knihy……
10 Kč
Větší nebo drobné zachovalé předměty
sportovní potřeby (saně, boby), nářadí, mechanické domácí spotřebiče hračky, knihy, CD, DVD……
20 Kč
Zachovalé funkční předměty menšího rozsahu
kabelky, kufry, hudební nástroje, hodiny, obrazy…..
40 Kč
Zachovalé zařizovací předměty do domácnosti stoly, židle (ne čalouněné kusy nábytku), poličky, komody, garnýže ….50 Kč
Zachovalé funkční předměty
kamna, šlapací šicí stroje, autosedačky, kočárky, jízdní kola, koloběžky, lyže, saně…… 
60 Kč
Kvalitní a zachovalé předměty
kamna, šlapací šicí stroje, autosedačky, kočárky, jízdní kola, lyže, brusle….
100 Kč
Kompletní sady nádobí Sady hrnců, jídelních souprav, kávových servisů ……300 – 500 Kč

Co nelze odložit?

Odložit nelze elektroniku (z bezpečnostních důvodů), oblečení, obuv, čalouněné věci, peřiny, matrace apod.  (z hygienických důvodů).

O zařazení věcí a oceňování věcí do projektu RE-USE BUS rozhoduje odpovědná osoba a obsluha sběrného dvora.